Varios autores: ON Riu Llibregat

11-ON Llobregat

Universitat de Barcelona, Departament de Disseny i Imatge
2011
Depósito legal: B-8773-2011

OITgrup (Grup d´Observació i Intervenció en el Territori)/Francisco Navamuel, Neus Roca, Arantxa Reus, Tomeu Sastre, Laia Ribé, Iker Álvarez

Sesión: Bookjockey Walkcelona
Tema de la sesión: Barcelona