Mario Giacomelli: Io non ho mani che mi accarezzino il volto

IO NON HO MANI CHE MI ACCAREZZINO IL VOLTO

Photology
2008

Mario Giacomelli
Photology

Sesión: PCB#24
Tema de la sesión: Tauromaquia con Julián Barón