Varios autores: Montjuïc 1915. Primera mirada

05-Montjuïc

Ajuntament de Carcelona/Arxiu Fotogràfic de l´Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona/Institut de Cultura de Barcelona i Imatge i Producció Editorial
2007
ISBN: 978-84-9850-069-1

VV. AA.
Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Sesión: Bookjockey Walkcelona
Tema de la sesión: Barcelona